Ustavující schůze z 20. 7. 2020

Spolek:

Okrašlovací  spolek Stupárovice, z.s. 

Svolavatel:

František Dvořák

20/07/2020

Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis z ustavující schůze spolku

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila schůze výše jmenovaného spolku za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

 • Úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího schůze
 • Soupis listiny přítomných
 • Schválení stanov spolku
 • Volba orgánů spolku
 • Přijetí členů do spolku
 • Pověření osoby k podání návrhu na zápis spolku

Průběh schůze

 • V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku as sjednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako předsedajícího schůze přítomní pověřili Františka Dvořáka.
 • Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli spolku, uvedenými v návrhu stanov a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
 • Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem.

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 • Dle stanov bylo zvoleno Vedení spolku a předsedou spolku zvolen František Dvořák, Stupárovice 4, Golčův Jeníkov, nar. 6. 7. 1942, prvním místopředsedou Radovan Schmucker, Stupárovice 5, Golčův Jeníkov, nar. 30. 1. 1965, a druhým místopředsedou Pavel Semerád, Stupárovice 14, Golčův Jeníkov, nar. 18. 1. 1973
 • Členská schůze přijala do spolku první členy (viz listina přítomných).
 • Ustavující schůze pověřuje k podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku Radovana Schmuckera.

Zápis pořídil: Radovan Schmucker

Zápis ověřil: Pavel Semerád


Přílohy:

 • Listina přítomných na ustavující členské schůzi spolku Okrašlující spolek Stupárovice, z.s.

Jméno/název

Bydliště/sídlo

Podpis

František Dvořák - Stupárovice 4, 582 82 Golčův Jeníkov

Radovan Schmucker - Stupárovice 5, 582 82 Golčův Jeníkov

Pavel Semerád - Stupárovice 14, 582 82 Golčův Jeníkov

Václav Cemper - Chrástice 2, 582 82 Skryje

Miroslav Král - Stupárovice 33, 582 82 Golčův Jeníkov

Miroslava Semerádová - Stupárovice 14, 582 82 Golčův Jeníkov

Michaela Schmucker - Stupárovice 5, 582 82 Golčův Jeníkov

Hana Dvořáková - Stupárovice 4, 582 82 Golčův Jeníkov

Dominika Semerádová - Stupárovice 14, 582 82 Golčův Jeníkov

Milan Mikulka - Stupárovice 26, 582 82 Golčův Jeníkov

Martina Mikulková - Stupárovice 26, 582 82 Golčův Jeníkov

Veronika Mikulková - Stupárovice 26, 582 82 Golčův Jeníkov

Alena Krejčová - Stupárovice 26, 582 82 Golčův Jeníkov

Aneta Rezlerová - Stupárovice 14, 582 82 Golčův Jeníkov

Ludmila Ferbrová - Stupárovice 3, 582 82 Golčův Jeníkov

Správnost listiny ověřil: Radovan Schmucker