Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

Chystáme


..... termíny těchto akcí budeme postupně upřesňovat .....  

PRACOVNÍ ČINNOST SPOLKU

 • 28.1.                Brigáda - úklid Vánoční výzdoby - již proběhlo
 • 13.2.                Brigáda - zhotovení osvětleného valentýnského srdce v centru návsi - již proběhlo
 • .......................... Brigáda - zprovoznění zahrady u klubovny a úklid boudy + regály
 • .......................... Brigáda - kácení a úklid nebezpečných stromů u dolního rybníku
 • .......................... Brigáda - vyčištění okolí obecního rybníka, ořez vrb
 • .......................... Brigády - zhotovení hřiště pro pétanque na návsi
 • .......................... Brigády - stavba ruských kuželek v zahradě spolku
 • .......................... Celoročně - údržba travnatých ploch na návsi a u zastavení okružní stezky
 • .......................... Akce Čistá vysočina - jarní úklid okolí vsi dle plánu
 • .......................... Železná sobota - sběr železného šrotu z domácností a odvoz do sběru
 • .......................... Brigáda - instalace velikonoční výzdoby na návsi
 • .......................... Brigáda - instalace Vánoční výzdoby a osvětlení na návsi
 • .......................... Brigáda - instalace betlému ke zvoničce

SPOLEČENSKÁ ČINNOST SPOLKU

 • .......................... Stupárovická šipka - tradiční turnaj v šipkách v klubovně spolku
 • .......................... Pálení čarodějnic - na výletišti u rybníka
 • .......................... Přednáška s promítáním - Franta Dvořák vypráví o svých příbězích s OV
 • .......................... Jak se žilo ve Stupárovicích - výstava starých fotografií, opravených, vyčištěných a znovu vytištěných ze soukromých sbírek občanů obce, klubovna spolku
 • .......................... Slavnostní otevření dětského hřiště - po dostavbě, slavnostní přestřižení pásky
 • .......................... Dětský den - soutěže pro děti, výstava obrázků dětí, pohoštění pro všechny, na návsi
 • .......................... Večer s ochutnávkou vín ze Slovenských sklepů - Jožka Liba a Franta Dvořák představí to nejlepší ze soukromých vinic od Dunaje i jiné
 • .......................... Koncert lidové hudby pod širým nebem - podle jednání, na návsi
 • .......................... Taneční zábava pod širým nebem - podle jednání, na návsi
 • .......................... Rozloučení s létem - společenská akce pro děti i dospělé, soutěže, hry
 • .......................... Turnaj v pétanque - na návsi na nově vybudovaném hřišti
 • .......................... Turnaj v ruských kuželkách - v zahradě klubovny spolku
 • .......................... Turnaj v ping-pongu - v zahradě klubovny spolku
 • .......................... Burčákové slavnosti - Jožka Liba doveze burčák ze soukromé vinice od Dunaje
 • .......................... Stupárovický kotlík -vaření kotlíkového guláše na výletišti u rybníka
 • .......................... Spanilá jízda domácích traktorů obcí - spojená s výstavou starých zemědělských strojů ze stodol, co kdo má doma, na návsi
 • .......................... Rozsvícení Vánočního stromu - tradiční rozsvícení stromu s novým betlémem
 • .......................... Recitál B. Ludvíka - autor dokumentárních seriálu Paměť stromů, Rozhlédni se člověče, aj.
 • .......................... Česko zpívá koledy - účast na celostátní akci u Vánočního stromu
 • .......................... Vánoční kuba - posezení v klubovně spolku s pojídáním tradičního pokrmu
 • .......................... Štědrý večer u Vánočního stromu - sraz přátel a příznivců u svařáku a teplého čaje
 • .......................... Silvestr v klubovně spolku