13. schůze 13. 5. 2022


Spolek:

Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

František Dvořák

Stupárovice 4, Golčův Jeníkov

Zápis ze 13. schůze Okrašlovacího spolku Stupárovice z.s., která se uskutečnila v klubovně spolku. Součástí zápisu je listina přítomných (viz příloha).

Program

-Soupis listiny přítomných.

-Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.

-Schválení programu schůze

-Hodnocení činnosti od poslední schůze a akce "Pálení čarodějnic".

-Účast na kulturních akcích.

-Hlasování o projektech - "Tvoříme GJ 2022".

-Doplnění a administrace webových stránek Okrašlovacího spolku Stupárovice.

-Bankovní účet OSS a finanční příspěvky do spolku.

-Osazení herních prvků pro děti na návsi.

-Budování hřiště pro petanque.

-Práce na domku pro materiál, oprava udírny a instalace kamenného stolu.

-Příprava kácení havarijních stromů u dolního rybníku.

-Bramborákiáda ve Stupárovicích.

-Společenské setkání s tancem ve Stupárovicích.

-Přátelské posezení s povídáním o víně s degustací místních vín.

-Různé.

Průběh schůze

-Pořízení listiny přítomných.

    Schůze se zúčastnilo 11 členů spolku, seznam viz v listině přítomných v příloze.

-Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.

   Členové odhlasovali Františka Dvořáka jako zapisovatele a Miroslavu Semerádovou jako ověřovatelku zápisu ze   schůze.

-Schválení programu schůze.

   Přítomní jednohlasně odsouhlasili navržený program schůze.

-Přehled a hodnocení činnosti od poslední schůze.

   Akce "Čistá Vysočina" 10.4.

-Články do Listů GJ - Čistá Vysočina 10.4., Přehrada Pařížov 26.3. Odmykání Doubravy 2.4.

18.4. Sekání trávy na návsi.

22.4. Brigáda - dřevo na čarodějnice.

28.4. Vyrábění hadrových čarodějnic v klubovně.

30.4. "Pálení čarodějnic", 40 lidí, článek do Listů GJ.

2.5. Jednání s místostarostkou I. Nepovím Zadinovou - zařazení našeho upraveného projektu do hlasování "Tvoříme GJ 2022" - varianta a).

10.5. Sekání trávy na návsi.

10.5. Urgence u místostarosty J. Brože - finanční příspěvek pro spolek, štěrk na petanque, osazení herních prvků pro děti.

-Účast na kulturních akcích.

20.5. Koncert cimbálové muziky "Čechovců" v Praze

26.5. iMucha - premiéra v O2 Aréně v Praze

4. - 12.6. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora

22.7. LUCIE - Světlá n/S.

26.10. LUCIE - Pardubice

-Hlasování o projektech - "Tvoříme GJ 2022".

   Příprava hlasování, text pokynů k hlasování, tvorba plakátu - Dvořák.

   Propagace našeho projektu (tisk plakátu a roznos do schránek) - Bělohradská.

   Získávání hlasů pro náš projekt - všichni.

-Doplnění a administrace webových stránek Okrašlovacího spolku Stupárovice.

   Odstranění fotky M. Krále z členů spolku + doplnění dalších - Schmucker.

   Zavěšení zápisu ze 13. schůze OSS - Schmucker

   Doplnění akcí, fotky - Schmucker.

-Bankovní účet OSS a finanční příspěvky do spolku.

   Dokončit zřízení platební karty k účtu OSS u Fio banka - Schmucker.

   Urgovat město GJ k zaslání finančního příspěvku na rok 2022 na účet spolku - Dvořák.

   Zavést pokladní sešit pro platby a příspěvky v hotovosti - Schmuckerová (Cemperová).

-Osazení herních prvků pro děti na návsi.

   Určení míst pro jednotlivá stanoviště - Schmucker, Semerád, Cemper, Dvořák

   Termín instalace, jednání s firmou - Brož, Dvořák.

-Budování hřiště pro petanque.

   Nákup obrubníků a betonové směsi - Cemper, Jecha.

   Dovoz štěrku, termíny - Brož, Dvořák.

   Zapůjčení vibrační desky - Jecha.

   Svolání brigády na osazení obrubníků a úpravu povrchu hřiště - Cemper.

-Práce na domku pro materiál, oprava udírny a instalace kamenného stolu.

   Dokončení prací a elektroinstalace - fi Ráliš, Semerád

   Položení krytiny - Jecha, Semerád.

   Nátěr boudy - členky spolku

   Oprava a instalace udírny - brigáda

   Instalace kamenného stolu - Cemper, Jecha

   Termíny brigád - Semerád, Cemper

-Příprava kácení havarijních stromů u dolního rybníku.

   Výjimka v termínu kácení (srpen 2022) - Dvořák, Koudelová

   Brigáda před kácením- úprava terénu pro kácení (jednání se SDH) - Dvořák

   Informace pro dřevorubce (Verner) - Schmucker

   Traktor (rybáři) - Schmucker

   Jednání s majiteli kácených stromů - Semerád

-Bramborákiáda ve Stupárovicích.

   Schválena příprava nové akce, pečení a konzumace bramboráků.

   Příprava soutěže o nejlepší bramborák.

   Návrh organizace, určení termínu a pravidla soutěže - Semerádová

-Společenské setkání s tancem ve Stupárovicích.

   Termín sobota 16.7.2022

   Zajištění hudby "Staré klády 2" a organizace akce - Semerád

   Vstupné 90.- Kč, pozvánky - Dvořák

   Provoz udírny - Jecha

   Příprava akce 15.7.2022

-Přátelské posezení s povídáním o víně s degustací místních vín.

   Předběžný termín 12.11.2022.

   Prezentaci o víně, degustaci a pozvánky připraví Dvořák

Přílohy: Listina přítomných

Správnost zápisu ověřila:                           Zápis vyhotovil:

Miroslava Semerádová                               František Dvořák