9. schůze 24. 10. 2021

Spolek: Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.
Svolavatel: František Dvořák

24/10/2021

Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis z 9. schůze spolku Okrašlovací spolek Stupárovice z.s., který probíhal v klubovně spolku

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila 9. schůze spolku za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

1. Úvodní slovo svolavatele.

2. Soupis listiny přítomných.

3. Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.

4. Projednání podkladů na jednání se starostou GJ o úhradě energií

v klubovně spolků OSS a SDH ve Stupárovicích.

5. Příprava turnaje "Stupárovická šipka 2021"

6. Organizační příprava brigády na pokládání krytiny na střechu altánu a

střechu boudy na materiál.

7. Různé.

Průběh schůze

  • V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody svolání

schůze výboru spolku.

  • Zápis přítomných na schůzi.
  • Členové odhlasovaly Františka Dvořáka jako zapisovatele a Radovana

Schmuckera jako ověřovatele zápisu.

  • Přítomní členové schůze byli informováni o schůzce Františka Dvořáka se starostou GJ. Město připravuje uzavřít se spolkem nájemní smlouvu na pronájem klubovny a smlouvu na úhradu energií, vodného a stočného

spojených z provozem objektu klubovny. Přítomní provedli analýzu nově

vzniklé situace vzhledem k obsahu a rozsahu činnosti spolku a připravili

písemné podklady pro další jednání se starostou s dokladovanými

argumenty, aby město i nadále dotovalo (hradilo) energie a vodné, stočné

jako dosud. Starosta bude na další jednání pozván do klubovny ve

Stupárovicích.

  • 13.11.2021 se uskuteční po roční covidové pauze tradiční šipkový turnaj. Na sportovní akci byl zpracován plakát a Pavel Semerád přijímá přihlášky hráčů. Tabulky pro hrací systém zajistí František Dvořák, občerstvení Miroslava Semerádová. Medaile a trofeje pro vítěze budou použity z neuskutečněného turnaje roku 2020. Věcné ceny pro všechny účastníky turnaje zajišťuje Pavel Semerád.
  • Členové se dohodli na organizaci pokládání krytiny na střechu altánu a

boudy na materiál. Brigáda proběhne ve dnech 27. – 31.10.

  • Po položení dlažby v prostoru za klubovnou bude přesunuta bouda na materiál na plánované finální místo. Nátěr boční stěny boudy, která bude přiléhat k plotu provede F. Dvořák 25.10.

Správnost listiny ověřil: Radovan Schmucker

Zápis vyhotovil: František Dvořák

Seznam přítomných:

František Dvořák

Radovan Schmuckler

Pavel Semerád

Václav Cemper

Michaela Schmuckerová

Miroslava Semerádová

Hana Vrbová