4. schůze 13.1.2021

Spolek:

   Okrašlující spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

   Pavel Semerád

   13/01/2021

   Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis ze 4. schůze výboru spolku Okrašlovací spolek Stupárovice z.s., který probíhal on-line na messengeru

   Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila 4. schůze výboru spolku on-line za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

   1. Úvodní slovo svolavatele.

   2. Soupis listiny přítomných.

   3. Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.

   4. Projednávání zapojení se do participativního rozpočtu města Golčův Jeníkov v rámci akce Tvoříme Golčův Jeníkov.

   5. Projednávání žádosti o příspěvek na činnost spolku od města Golčův Jeníkov.

   6. Plán činnosti spolku v nejbližších měsících - budování Okružní stezky po zajímavých místech obce Stupárovice a její financování.

   7. Oznámení o založení transparentního účtu spolku a jeho fungování a výzva ke společnému sponzoringu akcí spolku a hledání externích sponzorů.

   8. Přijetí nových členů Okrašlovacího spolku Stupárovice, z.s.

Průběh schůze

   1. V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody svolání schůze výboru spolku.

   2. Zápis přítomných na schůzi.

   3. Výbory odhlasovaly Radovana Schmuckera jako zapisovatele a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu.

   4. Přítomní se dohodli na projektu, který předloží do hlasovací soutěže "Tvoříme G.J.

   5. Výbor schválil poslání žádosti na město Golčův Jeníkov na přispění pro činnosti spolku ve výši 20.000,-Kč

   6. Přítomní se dohodli na urychleném vypracování plánů činnosti na nejbližší měsíce a také na dlouhodobém výhledu na celý rok s ohledem na vývoj situace kolem pandemie Covid-19.

   7. Přítomní byli seznámení se založením transparentního účtu spolku, byli vyzvání k příspěvkům na společné akce a k hledání dalších externích sponzorů.

   8. Schválení nových členů spolku dle přiloženého seznamu

Správnost listiny ověřil: František Dvořák

Zápis vyhotovil: Radovan Schmucker