7. schůze 12. 8. 2021

Spolek:

   Okrašlující spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

   Radovan Schmucker

   12/08/2021

   Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis z 7. schůze spolku Okrašlovací spolek Stupárovice z.s., který probíhal v klubovně spolku

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila 7. schůze spolku za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

   1. Úvodní slovo svolavatele.

   2. Soupis listiny přítomných.

   3. Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.

   4. Organizace akce "Soutěžní dopoledne" s dětmi z příměstského tábora v Golčově Jeníkově

   5. Organizace stavění altánu na návsi

   6. Organizace dohotovení okružní stezky kolem Stupárovic

Průběh schůze

   1. V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody svolání schůze výboru spolku.

   2. Zápis přítomných na schůzi.

   3. Výbory odhlasovaly Radovana Schmuckera jako zapisovatele a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu.

   4. Členstvu bylo oznámena uplynulá činnost spolku, proběhnuvší akce

   5. Členové se dohodli na organizaci akcí podle bodu 4,5,6 z programu schůze

Správnost listiny ověřil: František Dvořák

Zápis vyhotovil: Radovan Schmucker