11. schůze 19.2.2022

Spolek:

Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.


Svolavatel:

Radovan Schmucker

19/02/2022

Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis z 11. schůze spolku Okrašlovací spolek Stupárovice z.s., který probíhal v klubovně spolku

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila 11. schůze spolku za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

 • Úvodní slovo svolavatele.
 • Soupis listiny přítomných.
 • Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 • Rozšíření výboru spolku o jednatele
 • Tvoříme GJ2022, podání vypracovaného návrhu
 • Kácení stromů u spodního rybníku - financování

Průběh schůze

 • V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody svolání schůze výboru spolku.
 • Zápis přítomných na schůzi.
 • Členové odhlasovaly Radovana Schmuckera jako zapisovatele a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu.
 • Radovan Schmucker navrhl Zdeňku Svobodovou jako jednatele spolku a členská schůze ji jednoznačně odhlasovala.
 • Dohodli jsme se na podobě návrhu pro Tvoříme GJ2022 a společně ho podali přes internet
 • Dohodli jsme se na financování kácení stromů u spodního rybníka

Přílohy:

 • Listina přítomných

Správnost listiny ověřil:                                  Zápis vyhotovil:

František Dvořák                                            Radovan Schmucker