6. schůze 11. 4. 2021

Spolek:

   Okrašlující spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

   Radovan Schmucker

   11/04/2021

   Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis z 6. schůze výboru spolku Okrašlovací spolek Stupárovice z.s., který probíhal on-line na messengeru

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila 6. schůze výboru spolku on-line za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

   1. Úvodní slovo svolavatele.

   2. Soupis listiny přítomných.

   3. Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.

   4. Organizace brigády ve spolupráci s akcí Čistá Vysočina

   5. Organizace brigády průklest dřevin a jejich úklid u kamenného mostu u rybníku za vsí

   6. Příprava akce Pálení čarodějnic.

   7. Organizace brigády úklidu zahrady za klubovnou případně spojení akce se sběrem železa v obci.

   8. Organizace brigády obložení klubovny palubkama

   9. Zpráva o přípravných pracech na Okružní cestě po zajímavých místech Stupárovic

Průběh schůze

   1. V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody svolání schůze výboru spolku.

   2. Zápis přítomných na schůzi.

   3. Výbory odhlasovaly Radovana Schmuckera jako zapisovatele a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu.

Správnost listiny ověřil: František Dvořák

Zápis vyhotovil: Radovan Schmucker