2. schůze 11. 9. 2020

Spolek:

   Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

   Radovan Schmucker

   11/09/2020

   Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis z 2. členské schůze spolku

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila 2. schůze výše jmenovaného spolku za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

   1. Úvodní slovo svolavatele

   2. Soupis listiny přítomných

   3. Organizace a dohodnutí termínu brigády pro instalaci laviček a košů a zbudování ohniště v rámci projektu    Revitalizace obecního rybníka

4. Přijetí členů do spolku

Průběh schůze

   1. V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody svolání členské schůze

   2. Byl dohodnut termín brigády na 20.9.2020

   3. Přítomní se dohodli na zajištění materiálu pro instalaci a na zajištění nářadí

   4. Členská schůze přijala do spolku členy (viz listina přítomných).

Zápis pořídil:   Radovan Schmucker

Zápis ověřil:   Pavel Semerád