14. schůze 17. 6. 2022


Spolek:

Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

František Dvořák

Stupárovice 4, Golčův Jeníkov

Zápis ze 14. schůze Okrašlovacího spolku Stupárovice z.s., která se uskutečnila v klubovně spolku. Součástí zápisu je listina přítomných (viz příloha).

Program

  1. Soupis listiny přítomných.
  2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
  • Hlasování o projektech – "Tvoříme GJ 2022".
  • Bankovní účet OSS.
  • Budování hřiště pro pétanque.
  1. Bramborákiáda ve Stupárovicích.
  2. Různé.

Průběh schůze

· Soupis listiny přítomných.

Schůze se zúčastnilo 10 členů spolku, seznam viz v listině přítomných v příloze.

· Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Členové odhlasovali Františka Dvořáka jako zapisovatele a Miroslavu Semerádovou jako ověřovatelku zápisu ze schůze.

· Hlasování o projektech – "Tvoříme GJ 2022".

Náš projekt získal celkem 152 kladných hlasů, ale bohužel i 151 záporných. Jelikož záporné hlasy mažou hlasy kladné, tak konečný výsledek je 1 hlas pro projekt.

Je k zvážení, zda podat podnět vedení města o úpravu pravidel hlasování. Současný systém povede do budoucna k "boji" satelitních částí města k udělování záporných hlasů ostatním projektům, aby uspěl ten jejich místní. Navíc to povede k nevraživosti jednotlivých městských částí proti sobě. Také je velmi těžké posuzovat objektivně projekty v jiných městských částech, neznaje detailně místní podmínky.

· Bankovní účet OSS

Trvá úkol dokončit zřízení platební karty k účtu OSS u Fio banky a rozšíření nakládání s účtem o dva členy OSS (P. Semerád a Z. Svobodová) – zřizovatel ůčtu Schmucker.

· Budování hřiště pro petanque.

David Trachta zařídil dovoz zeminy na finální vrstvu hřiště. Pro úpravu povrchu je svolána brigáda pro muže na sobotu 16. 7. 2022 v 10:00 hod. Děvčata mohou natírat plot a pracovat na "skalce".

· Bramborákiáda ve Stupárovicích v sobotu 25. 6. 2022.

Miroslava Semerádová informovala o organizaci akce a představila personální

obsazení jednotlivých činností.

Den před akcí v pátek 24. 6. v 17:00 hod. proběhne brigáda na přípravu

jednotlivých stanovišť.

Byla upravena a schválena pravidla soutěže "O nejlepší bramborák".

Akce bude ještě prezentována prostřednictvím městského rozhlasu a budou

zaslány pozvánky starostovi a místostarostům – Dvořák

· Různé.

20. červenec 2022 je den druhého výročí založení našeho Okrašlovacího spolku

Stupárovice. Toto výročí bude připomenuto na plánovaném "Společenském setkání

s hudbou" 22. 7. 2022 (pokud nebude tento termín změněn).

Přílohy: Listina přítomných

Správnost zápisu ověřila: Zápis vyhotovil:

Miroslava Semerádová František DvořákVložte svůj text...