3. schůze 25.11.2020

Spolek:

   Okrašlující spolek Stupárovice, z.s.

   SDH Stupárovice

Svolavatel:

   Radovan Schmucker

   25/11/2020

   Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis z 3. schůze výboru spolku Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s. společně s výborem spolku SDH Stupárovice

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila 3. schůze výboru výše jmenovaných za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

   1. Úvodní slovo svolavatele

   2. Soupis listiny přítomných

   3. Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu

   4. Organizace příprav a průběhu akce "Rozsvícení Vánočního stromu ve Stupárovicích" dne 29.11.2020

   5. Návrh na přijetí členů Okrašlovacího spolku Stupárovice, z.s.

Průběh schůze

   1. V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody svolání společné schůze výborů spolku

   2. Zápis přítomných na schůzi

   3. Výbory odhlasovaly Radovana Schmuckera jako zapisovatele a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu

   4. Byl dohodnut začátek akce na 14.hodinu, kdy se strom ozdobí dekoracemi vyrobenými samotnými obyvateli obce a jejími příznivci. Přítomní se dohodli na technickém zajištění akce, roznesení pozvánek po obci a její propagaci v médiích. Zahájení akce pro veřejnost v 16:30 hodin.

   5. Schůze výboru spolků doporučila nové členy spolku schválit na příští členské schůzí Okrašlovacího spolku Stupárovice, z.s.

Správnost listiny ověřil: František Dvořák

Zápis vyhotovil: Radovan Schmucker