10. schůze 4.1.2022


Spolek: Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel: Radovan Schmucker

04/01/2021

Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis z 10. schůze spolku Okrašlovací spolek Stupárovice z.s., který probíhal v klubovně spolku

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila 10. schůze spolku za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

1. Úvodní slovo svolavatele.

2. Soupis listiny přítomných.

3. Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.

4. Zhodnocení činnosti spolku a jeho finanční přínos městu za rok 2021

5. Plán činnosti na rok 2022

6. Žádost o příspěvek na činnost spolku v r. 2022 od města GJ

7. Vyřízení žádosti a organizace brigády u spodního rybníku

7. Diskuze

Průběh schůze

1. V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody svolání schůze výboru spolku.

2. Zápis přítomných na schůzi.

3. Členové odhlasovaly Radovana Schmuckera jako zapisovatele a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu.

4. Společně jsme zhodnotili uplynulou činnost spolku a finanční přínos městu

5. Společně jsme zpracovali plán činnosti spolku na rok 2022

6. Dohodli jsme se na výši finančních prostředků, které budeme žádat po městu GJ na činnost spolku pro rok 2022

7. Vyřízení žádosti a organizace brigády - kácení nebezpečných stromů u dolního rybníka

8. V diskuzi jsme doplňovali věci v bodech 4 až 6

Přílohy:

1) Listina přítomných

Správnost listiny ověřil:                    Zápis vyhotovil:

František Dvořák                              Radovan Schmucker