8. schůze 22. 9. 2021

Spolek:

Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

Radovan Schmucker

22/09/2021

Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis z 8. schůze spolku Okrašlovací spolek Stupárovice z.s., který probíhal v klubovně spolku

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila 8. schůze spolku za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

   1. Úvodní slovo svolavatele.

   2. Soupis listiny přítomných.

   3. Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.

   4. Organizace akce "Pějme píseň dokola s Olgou Fialovou" a slavnostní otevření "Okružní stezky po zajímavostech v okolí Stupárovic"

   5. Prodiskutování krytiny na altán a boudu v zahradě klubovny

   6. Přijímání nových členů spolku

Průběh schůze

   1. V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody svolání schůze výboru spolku.

   2. Zápis přítomných na schůzi.

   3. Členové odhlasovaly Radovana Schmuckera jako zapisovatele a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu.

   4. Členstvu byla oznámena uplynulá činnost spolku, a zhodnoceny proběhnuvší akce

   5. Členové se dohodli na organizaci akcí podle bodu 4,5 z programu schůze

Správnost listiny ověřil: František Dvořák

Zápis vyhotovil: Radovan Schmucker