12. schůze 7. 4. 2022


Spolek:

Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

František Dvořák

Stupárovice 4, Golčův Jeníkov

Zápis ze 12. schůze Okrašlovacího spolku Stupárovice z.s., která se uskutečnila v klubovně spolku. Součástí zápisu je listina přítomných (viz příloha).

Program

 • Soupis listiny přítomných.
 • Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 • Úvodní slovo svolavatele.
 • Organizační zajištění akce "Čistá Vysočina".
 • Příprava akce "Pálení čarodějnic".
 • Budování hřiště pro petanque.
 • Přijetí nových členů spolku
 • Různé.

Průběh schůze

 • Pořízení listiny přítomných.
 • Členové odhlasovali Františka Dvořáka jako zapisovatele a Zdeňku Svobodovou jako ověřovatelku zápisu ze schůze.
 • V úvodu schůze F. Dvořák informoval přítomné o jednání se SDH Stupárovice a jejich přizvaných hostů a seznámil členy s podepsaným memorandem mezi OSS a SDH. Dále shrnul uskutečněné akce spolku od poslední schůze (Jednání mezi rybáři, SDH. OSS a ZOD Skryje o kácení havarijních stromů u dolního rybníka, Retro MDŽ v klubovně, Přeměna zdobení Stupárovického srdce, Zhutnění podkladu pro hřiště na pétanque, Návštěva pařížovské přehrady na Doubravě, Odemykání Doubravy, jednání s místostarostou J. Brožem).
 • Akce Čistá Vysočina se uskuteční 10. 4. 2022 od 10:00 hod. Do všech poštovních schránek ve Stupárovicích budou vloženy pozvánky na akci a členům spolku bude pozvánka zaslána e- mailem.
 • "Pálení čarodějnic" se uskuteční v sobotu 30. 4. 2022 společně se SDH Stupárovice. Organizační spolupráci a místo akce projedná se SDH F. Dvořák.
 • Byl schválen nákup 24 m betonových obrubníků (500/1000 cm x 200 cm) a příslušného množství betonové směsi. Obrubníky boudou svépomocí osazeny na pétanque hřiště po pokrytí drtí frakce 16/9, kterou zajistí místostarosta Jiří Brož (projednáno 30.3.2022). Termín brigády pokládání obrubníků bude ještě upřesněn.
 • Bylo hlasováno o přijetí nových členů spolku. Všemi hlasy přítomných byli přijati Petr Bělohradský a Tereza Bělohradská - Stupárovice čp. 1.
 • Byla vedena rozprava o upřesnění plánovaných akcí spolku a o postupu ve věci podaného projektu "Tvoříme GJ 2022".

Přílohy: Listina přítomných

Správnost zápisu ověřila:      Zápis vyhotovil:

Zdeňka Svobodová               František Dvořák