5. schůze 29. 1. 2021

Spolek:

   Okrašlující spolek Stupárovice, z.s.

Svolavatel:

   Radovan Schmucker

   29/01/2021

   Stupárovice, Golčův Jeníkov

Zápis z 5. schůze výboru spolku Okrašlovací spolek Stupárovice z.s., který probíhal on-line na messengeru

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila 5. schůze výboru spolku on-line za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

   1. Úvodní slovo svolavatele.

   2. Soupis listiny přítomných.

   3. Odhlasování zapisovatele a ověřovatele zápisu.

   4. Zpráva o dohotovení projektu do participativního rozpočtu města Golčův Jeníkov v rámci akce Tvoříme Golčův Jeníkov.

   5. Zpráva z jednání zastupitelstva k žádosti o příspěvek na činnost spolku od města Golčův Jeníkov.

   6. Zpráva o plánovaných opravách zahrady klubovny spolku

   7. Seznámení se stavem účtu spolku

   8. Schválení plánu činnosti spolku na rok 2021

   9. Plán nákupu zařízení a materiálu pro společenské, kulturní a vzdělávací akce.

   10. Plán přípravných prací na Okružní cestě po zajímavých místech Stupárovic

Průběh schůze

   1. V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody svolání schůze výboru spolku.

   2. Zápis přítomných na schůzi.

   3. Výbory odhlasovaly Radovana Schmuckera jako zapisovatele a Františka Dvořáka jako ověřovatele zápisu.

   4. Přítomní byli seznámení se zhotovením projektu do hlasovací soutěže "Tvoříme G.J.

   5. Výbor byl seznámen s jednáním zastupitelstva města GJ, kterého se zúčastnili manželé Schmuckerovi a kde obhájili příspěvek 18.000,-

   6. Výbor byl seznámen o stavu požadavků spolku na opravu zahrady klubovny

   7. Přítomní byli seznámení se stavem transparentního účtu spolku

   8. Přítomní se dohodli na plánu činnosti spolku na rok 2021

   9. Výbor doporučil nákup materiálu a zařízení pro pořádání kulturních, vzdělávacích, společenských a sportovních akcí

   10. Výbor se dohodl na postupu při budování Okružní cesty po zajímavých místech okolí Stupárovic

Správnost listiny ověřil: František Dvořák

Zápis vyhotovil: Radovan Schmucker