Stavba domku v zahradě u klubovny spolku

27.11.2020

Byl postaven domek z našeho projektu "Revitalizace návsi", který byl vítězný v soutěži Tvoříme GJ2020