Materiální sbírka pro lidi zasažených tornádem

30.06.2021

Zúčastnili jsme se této sbírky a sesbírali mezi sebou materiál a nářadí a odvezli na sběrné místo ve městě.