Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

PROČ JSME TADY?

Základním účelem spolku je zvelebování a udržování životního prostředí a vybavenosti vesnice. Pořádání společenských, vzdělávacích a sportovních akcí, oslav významných místních výročí a výročí kalendářního roku a to nejen pro obyvatele Stupárovic, ale i Golčova Jeníkova, jeho přidružených vesnic a dalších obcí v okolí. Zkulturňování prostředí obce a okolí a její propagace jako přívětivé obce pro obyvatele Stupárovic a všech jejich návštěvníků. Péče o společný majetek a jeho využití, vytváření nových míst pro odpočinek, rekreaci. Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a jejich propagace pro uvědomění si historické a i současné situace obce, pomoc při udržování stavu společných pozemků s městem Golčův Jeníkov a tvorba návrhů na jejich lepší využití, pořádání společenských a sportovních akcí pro široké okolí za účelem stmelování místních obyvatel i s okolními obcemi.