Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.

PROČ JSME TADY?

Základním posláním spolku je:

  • zvelebování a udržování životního prostředí a vybavenosti místní části Stupárovice.
  • pořádání společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí, oslav významných místních výročí a výročí kalendářního roku a to nejen pro obyvatele Stupárovic, ale i Golčova Jeníkova a jeho místních částí a dalších obcí v okolí.
  • zkulturňování prostředí obce a okolí a její propagace jako přívětivé obce pro obyvatele Stupárovic a všech jejich návštěvníků.
  • péče o společný majetek a jeho využití, vytváření nových míst pro odpočinek, rekreaci.
  • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a jejich propagace pro uvědomění si historické a i současné situace obce.
  • pomoc při udržování stavu společných pozemků s městem Golčův Jeníkov a tvorba návrhů na jejich lepší využití.